การทำภาพวาดสีน้ำ | Photoshop

เปลี่ยนภาพธรรมดาให้กลายเป็นภาพวาดสีน้ำง่ายๆ บางครั้งอาจจะไม่เหมือน แต่อาจใช้เคื่องมืออื่นๆ มาประยุกต์ใช้ได้อีกครับ

1.เลือกภาพที่เราต้องการ จากนั้น Duplicate Layer (ctrl+j) จะได้ Layer ใหม่ ชื่อ Background copy (สามารถเปลี่ยนได้ครับ)

art-02
2.คลิกที่ Layer : Background copy จากนั้นไปที่ Filter >> Blur >> Smart Blur (ปรับค่าตามภาพ)

art-03

3.ทำการ Duplicate Layer (ctrl+j) : Background จะได้ Layer : Background copy 2 โดยเลื่อนให้อยู่ด้านบน Layer : Background copy 

ที่  Layer : Background copy 2 ไปที่ Filter >> Stylize >> Find Edges และทำการเปลี่ยนภาพให้เป็นขาวดำใช้คำสั่ง Image  >> Adjustments >> Desaturate แล้วปรับค่าให้เป็น Multiply และลดค่าความทึบของภาพ Opacity = 70%

art-04

4.ทำการ Duplicate Layer (ctrl+j) : Background  copy จะได้ Layer : Background copy 3 เลื่อนให้อยู่ด้านบน Layer : Background copy 

ที่ Layer : Background copy 3 ใช้คำสั่ง Image  >> Adjustments  >> Invert แล้วปรับค่าให้เป็น Color Dodge 

art-05

 

5.ใช้ Brush Tool ในการเติมสี เลือกพู่กันชนิดใดก็ได้ ตามต้องการ โดยให้ Opacity = 10% และเลือกเติมตามจุดที่เราต้องการเติมมาก/น้อย ได้เลยครับ

art-06

 

ผลลัพธ์ 

art-07

 

Comments

comments