สร้างตัวหนังสือที่มีภาพด้านใน | Photoshop

 

สร้างตัวหนังที่มีภาพด้านในด้วย Photoshop ได้ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อนำไปใช้ในงานอื่น

1.เลือกภาพที่เราต้องการ

text-in-pic-01

2.สร้างตัวหนังสือด้วย  ถ้าเรายังไม่รู้ว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ ให้ใช้ Horizontal Type tools (T) หรือถ้ารู้ขนาดแล้ว อาจจะใช้เครื่องชนิดอื่น ในหมวดนี้   

การขยายขนาด ในส่วนที่เราต้องการ Edit >> Free Tranform (หรือ ctrl+T) เมื่อขยายขนาดเรียบร้อยแล้วสามารถกด Enter ได้เลยครับ

Tips : เวลาที่ขยายตัวอักษรอาจจะกด shift ค้างไว้เพื่อให้สัดส่วนตัวหนังสือขยายพร้อมๆกันครับ

text-in-pic-02

3.คลิกขวา Layer ของตัวหนังสือที่เราสร้าง เลือก Rasterize Layer หรือใช้ Convert to Smart Object (จะเห็น Layer ตัวอักษรที่เราสร้างเปลี่ยนไป)

text-in-pic-03

4.ใช้ Quick Selection Tool ลากยาวจากหัวไปถึงท้ายตัวหนังสือ จะเห็นเป็นเส้น Select 

text-in-pic-04

5.กด ctrl+shift+i เป็นการ inverse เพื่อที่เราจะได้เฉพาะในส่วนของตัวหนังสือ

text-in-pic-05

 

6.เลือก Layer รูปภาพพื้นหลัง ดับเบิ้ลคลิก ให้เป็น Layer 0 เพื่อที่จะให้สามารถลบภาพได้

text-in-pic-06

 

7. ที่ Layer 0 (รูปภาพพื้นหลัง) สามารถกด Delete ภาพ >> ปิด layer ตัวหนังสือที่เราสร้าง >> Crop (Crop Tool) ภาพ และนำไปใช้ในงานต่อไปได้เลยครับ

text-in-pic-07

 

Comments

comments