การปรับแต่งเส้นขอบโดยใช้ Stroke | illustrator

ต่อจากการ สร้างเส้นด้วย Pen Tool เราวาดภาพหนึ่งภาพง่ายๆ และจะแต่งเส้นขอบของภาพนั้นอย่างไร จะใช้ พาเนล Stroke และ Brush ครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Stroke กันก่อนนะครับ

การใช้ Stroke

1.วาดภาพหนึ่งภาพ

Stroke-01

 

2.เรียก พาเนล Stroke โดย Window >> Stroke (หรือกด ctrl+10) โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้

StrokePanel

Weight : ความหนาของเส้นขอบ

Cap : กำหนดปลายเส้นขอบ

Corner : กำหนดมุมการเชื่อมของปลายเส้น

Align Stroke : รูปแบบของเส้นขอบที่อยู่บน Path

Dashed Line : กำหนดเส้นขอบให้เป็นเส้นประ

Dash/gap : กำหนดความยาว/ช่องว่าง เส้นประ

Arrowheads : กำหนด ต้น/ปลาย เส้นขอบให้มีรูปแบบตามที่กำหนด

Scale : กำหนดขนาดของ ต้น/ปลาย เส้นขอบ

Align : กำหนดลักษณะ ต้น/ปลาย เส้นขอบ ให้อยู่จุดที่เราสร้าง หรอสิ้นสุดจุดที่เราสร้าง

Profile : กำหนดลักษณะของเส้น

2.การกำหนดลักษณะต่างๆขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับ เราต้องการเปลี่ยนเส้นไหน ก็คลิกเลือกลายเส้นที่วาด เพื่อเปลี่ยนได้เลยครับ ในที่นี้ผมจะกำหนดตามภาพนะครับ

Stroke-02

 

ผลลัพธ์ 

Stroke-03

Comments

comments