สร้างเส้นด้วย Pen Tool | illustrator

 

Pen Tool สามารถได้ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นหักมุม เริ่มต้นเราจะมารู้จักการวาดเส้นต่างๆแบบง่ายๆก่อนนะครับ

การวาดเส้นตรง : เลือก Pen Tool >> สร้างจุดยืดหนึ่งจุด ลากเป็นเส้นตรงสร้างจุดที่สองหรือจุดต่อไป เมื่อเสร็จสิ้น กด ctrl+คลิก บนพื้นที่วาง

PenTool-01

การวาดเส้นโค้ง : เลือก Pen Tool >> สร้างจุดยืดหนึ่งจุด สร้างจุดยืดจุดที่สอง พร้อมแดรกเมาส์ขึ้นหรือลงเพื่อให้เป็นเส้นโค้ง  เมื่อเสร็จสิ้น กด ctrl+คลิก บนพื้นที่วาง

PenTool-02

การวาดเส้นหักมุม : จากภาพการวาดเส้นโค้ง เราสามารถลบแขนโค้งหนึ่งด้านโดยกด alt+คลิกที่จุดที่หนึ่ง >> แล้วลากเส้นสร้างจุดยืดที่สอง  เมื่อเสร็จสิ้น กด ctrl+คลิก บนพื้นที่วาง

PenTool-03

จาก การวาดเส้นหักมุม เรายังสามารถเปลี่ยนจากจุดตัด ให้เป็นเส้นตรงหรือเป็นเส้นโค้งได้เช่นกัน เลือกที่ Convert Anchor Point Tool (แถบเดียวกันกับ Pen Tool)

เส้นตรง คลิกจุดที่หนึ่ง ก็จะกลายมาเป็นเส้นตรงยาว

PenTool-04

เส้นโค้ง คลิกจุดที่หนึ่ง พร้อมแดรกเมาส์ขึ้นหรือลงเพื่อให้เป็นเส้นโค้ง


 PenTool-05

หรือจะเป็น ลูกคลื่น ต่อไป จาก เส้นโค้ง เลือกจุดที่หนึ่ง พร้อมแดรกเมาส์ย้ายตำแหน่งของแขนขึ้นมาเป็นจุดที่สอง

PenTool-06

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวาดเส้น Path อีกหลายแบบด้วย เช่น

path

Pencil Tool วาดเส้น Path

Smooth Tool แต่งเส้น Path

Line Segment Tool วาดเส้นตรงทุกแนว

Arc Tool วาดเส้นโค้ง

Spiral Tool วาดเส้นลายขดก้นหอย

Rectangle grid Tool วาดตารางสี่เหลี่ยม

Polar  grid Tool วาดตารางวงกลม

Paint Brush Tool แปรงพู่กันวาดเส้น

Path Eraser Tool แดรกเมาส์ลบเส้นที่ไม่ต้องการ

 

 

Comments

comments