การวาดภาพ ตอนที่ 2 การแก้ไข Path และ Shape

ในบทเรียนที่ผ่านมา คือ การวาดภาพ บทที่ 1 : เรียนรู้เครื่องมือ Pen Tool ไปแล้ว ต่อมาบทเรียนนี้จะเป็นการแก้ไขเส้น Path และ Shape … เราจะแก้ไขได้อย่างไร

เครื่องมือที่จะแก้ไข

  • Add Anchor Point Tool
  • Delete Anchor Point Tool
  • Convert Point Tool
  • Path Selection Tool
  • Direct Selection Tool

(1.ก่อนการแก้ไข เมื่อเราเลือกเครื่องมือแล้ว ให้เราคลิกหนึ่งครั้งก่อน เพื่อให้เห็นเส้น Path – 2.และเมื่อใช้เครื่องมือแล้ว เราสามารถแก้ไขเส้น Path ได้ )

pentool-edit-path-shape

เครื่องมือที่แก้ไขเส้น path และ shape

 

1.Add Anchor Point Tool

2.Delete Anchor Point Tool

3.Convert Point Tool : คลิกเมาส์ เพื่อตัดจุด

4.Path Selection Tool : คลิกที่ Path หรือ Shape จะเห็นเป็นจุดแบบลูกศรสีแดงทั้งสี่ และเราสามารถแก้ไข Fill และ Stoke ได้

pentool-edit-path-shape-path-selection

Path Selection Tool

5.Direct Selection Tool : คลิกที่เส้น Path หรือ Shape ตามลูกศรที่แดง เราจะเห็นเส้นที่ขาของเส้น  Path เราสามารถแก้ไข ตามภาพที่ 5.3

pentool-edit-path-shape-direct-selection

ภาพที่ 5.1 Direct selection tool

ภาพที่ 5.2 Direct selection tool

ภาพที่ 5.3 Direct selection tool

เพิ่มเติม การใช้ wrap : เรามีภาพหรือ Shaoe อยู่หนึ่งภาพ >> กด Ctrl+T เราจะเห็นเป็นกรอบ (สามารถปรับขนาดได้) >> คลิกขวา จะเห็นคำสั่ง wrap >> เราสามารถปรับได้ตามต้องการ

 

Comments

comments