pentool-path-shape-draft

การวาดภาพ ตอนที่ 3 การดราฟ วาดตาม วาดภาพ

ที่ผ่านมา เรามีบทเรียนก่อนหน้าที่จะมาถึงบทเรียนนี้ คือ ตอนที่ 1 การใช้เครื่องมือ Pen tool และตอนที่ 2 การแก้ไขเส้น Path และ Shape ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน ในการวาดตาม การดราฟรูปคน

Continue reading

1.เราจะดูก่อนว่า ส่วนไหนควรที่จะเป็น Layer ก่อน/หลัง ยกตัวอย่างเช่น คอ >> เสื้อ >> เงาหน้า >> หู >> โครงหน้า >> ผม  เป็นส่วนเบื้องต้น ต่อไปก็จะเป็นส่วนของรายละเอียดบนใบหน้า ก็จะแบ่งเป็น Layer ย่อยๆ เช่นกัน

2.ใช้เครื่องมือ Pen tool โดยให้ Fill ไม่มีสี ส่วน Stoke ให้เป็นสีตามที่เราต้องการได้เลยครับ ตั้งค่าเสร็จเราก็วาดตามเค้าโครง คอ เสื้อ เงาหน้า หู ตามลำดับ เรื่อยๆ จนเสร็จทั้งหมด และอาจจะเปลี่ยนชื่อ Layer เพื่อที่เวลาแก้ไขจะได้ง่ายต่อการค้นหา  (สามารถดูตอนที่ 1 และ 2 ประกอบ)

pentool-path-shape-draft

3.จากขั้นตอนที่ 2 เสร็จ การลงสี ให้ใช้เครื่องมือ Path Selection Tool เราสามารถคลิกที่เส้น Path ได้เลย จากนั้นเราก็ใส่ Fill โดยการจิ้มสีแล้วเลือกตามความเหมาะสม เปลี่ยน Stoke ให้ไม่มีสี

ขั้นตอนนี้ ในส่วนที่มีเส้น Path ซับซ้อน เราสามารถซูมเพื่อหาเส้น Path นั้น หรือ คลิกส่วนของ Layer ที่เราได้ตั้งชื่อไว้ได้

pentool-path-shape-draft

4.ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 เราสามารถ จิ้มที่เส้น Path และเปลี่ยน  Fill กับ Stoke ได้ โดยไม่ต้องไปเลือกที่เครื่องมือ Path Selection Tool อีก

5.ลงสีเสร็จทั้งหมด เราสามารถปรับแต่งได้โดยการใช้ Wrap หรือ แก้ไข path Shape (สามารถดูตอนที่ 2 ประกอบ)

6.เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนเบื้องต้นของการดราฟรูปคน การวาดตาม ส่วนของการตกแต่งนั้น แล้วแต่ว่าจะใช้เทคนิคอะไรมาเพิ่มเติมครับ

pentool-path-shape-draft

 

ในส่วนของการตกแต่งเพิ่มเติม

A.ผมได้ก๊อบ Layer ของ มาไว้ด้านบน แบ่งเป็น 3 Layer หน้า เสื้อ ผม และลบส่วนที่ไม่ต้องการออก เปลี่ยน จาก Normal เป็น Screen อาจจะลด Opacity ลงนิดหน่อย ก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ คือจะมีลวดลายของเส้นผมอยู่บ้าง จะมีเงาของโครงหน้านิดหน่อย มีลายเสื้อด้วย

ถ้าใครไม่ทำขั้นตอนนี้ เราสามารถใช้ Brush ตกแต่งได้เช่นกัน ดังในส่วนของ B

B.ผมใช้เครื่องมือ Brush Tool ใช้ Brush พู่กัน ในการวาดไรเส้นผม ใน Layer ใหม่

C.เพิ่ม Layer ไว้ด้านล่างสุด และเติมสีพื้นหลังเป็นสีเทา

pentool-path-shape-draft

ตัวอย่างผลงาน

pentool-path-shape-draft

การวาดภาพ ตอนที่ 2 การแก้ไข Path และ Shape

ในบทเรียนที่ผ่านมา คือ การวาดภาพ บทที่ 1 : เรียนรู้เครื่องมือ Pen Tool ไปแล้ว ต่อมาบทเรียนนี้จะเป็นการแก้ไขเส้น Path และ Shape … เราจะแก้ไขได้อย่างไร

Continue reading

เครื่องมือที่จะแก้ไข

 • Add Anchor Point Tool
 • Delete Anchor Point Tool
 • Convert Point Tool
 • Path Selection Tool
 • Direct Selection Tool

(1.ก่อนการแก้ไข เมื่อเราเลือกเครื่องมือแล้ว ให้เราคลิกหนึ่งครั้งก่อน เพื่อให้เห็นเส้น Path – 2.และเมื่อใช้เครื่องมือแล้ว เราสามารถแก้ไขเส้น Path ได้ )

pentool-edit-path-shape

เครื่องมือที่แก้ไขเส้น path และ shape

 

1.Add Anchor Point Tool

2.Delete Anchor Point Tool

3.Convert Point Tool : คลิกเมาส์ เพื่อตัดจุด

4.Path Selection Tool : คลิกที่ Path หรือ Shape จะเห็นเป็นจุดแบบลูกศรสีแดงทั้งสี่ และเราสามารถแก้ไข Fill และ Stoke ได้

pentool-edit-path-shape-path-selection

Path Selection Tool

5.Direct Selection Tool : คลิกที่เส้น Path หรือ Shape ตามลูกศรที่แดง เราจะเห็นเส้นที่ขาของเส้น  Path เราสามารถแก้ไข ตามภาพที่ 5.3

pentool-edit-path-shape-direct-selection

ภาพที่ 5.1 Direct selection tool

ภาพที่ 5.2 Direct selection tool

ภาพที่ 5.3 Direct selection tool

เพิ่มเติม การใช้ wrap : เรามีภาพหรือ Shaoe อยู่หนึ่งภาพ >> กด Ctrl+T เราจะเห็นเป็นกรอบ (สามารถปรับขนาดได้) >> คลิกขวา จะเห็นคำสั่ง wrap >> เราสามารถปรับได้ตามต้องการ

 

pen-tool-path

การวาดภาพ ตอนที่ 1 : เรียนรู้เครื่องมือ Pen Tool โดยละเอียด l photoshop

การวาดภาพ บทที่ 1 : เรียนรู้เครื่องมือ … การวาดภาพ วาดตาม การดราฟ ในโปรแกรม Photoshop นะครับ ขั้นตอนแรกเราควรเรียนรู้เครื่องมือที่จะใช้ก่อน โดยเครื่องมือหลัก ๆ ที่ใช้ในการวาดหลักๆ คือ Brush Tool  และ Pen Tool ส่วนในการลงสีนั้น เราจะศึกษาใน การวาดภาพ ตอนที่ 2 : ขั้นตอนการวาดตาม 1 นะครับ

Continue reading

Pen Tool : เราจะเห็นว่าในส่วนของ Pen Tool จะมีให้ใช้แบบที่เป็น Shape และ Path

 • Shape ใช้ในการสร้างเส้นวาดตาม สามารถทำในส่วนของสีรูป เส้นขอบ ให้เห็นได้เลย

เริ่มต้น

 1. Pen Tool
 2. Shape
 3. ปรับสีเส้นขอบ สีพื้นหลัง ขนาดเส้นขอบ รูปแบบเส้นขอบ

pen-tool-shape

เริ่มวาด

 1. ใช้เมาส์ คลิก 1 ครั้ง
 2. ต่อจุด คลิก 1 ครั้ง
 3. เลื่อนเมาส์ออก เพื่อให้เห็นเส้น path ในจุดต่อไป
  – การใช้ Shift เป็นการทำเส้น path ตรงกับองศา 45,90,180 เป็นต้น
  – การใช้ Alt เป็นการทำเส้น path ระหว่างจุด 1-2 จะหยุด แต่เส้นไกด์ต่อไป จะไปในทิศทางอิสระ
 4. เราสามารถเปลี่ยนรูปร่าง เส้น path ก่อนหน้า หรือ จะให้เส้น path ต่อไปจะไปในทิศทางใดก็ได้ โดย กด Alt + คลิกเมาส์ ค้าง เลื่อนเมาส์
 5. เมื่อเส้น path ของเราหาย ใช้วิธีที่ 6
 6. ย้อนกลับไป 1 ครั้ง Ctrl+z แล้ว เมาส์ชี้จะเห็นสัญลักษณ์ หมึกซึมและรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างขวา ทำการคลิก 1 ครั้ง  เพื่อต่อจุด
 7. การตัดจุด path ต่อไป กด Alt + คลิก 1 ครั้ง
 8. ขั้นตอนนี้เมื่อวาดรูป จากขั้นตอน 1-7 แล้ว มาถึง จุดสิ้นสุด เราจะเห็นสัญลักษณ์ แล้วคลิก 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้น หรือถ้าเราจะปล่อยให้เป็นเส้น  เรากดจะ กด shift+คลิกพื้นที่ว่าง
 9. การเปลี่ยนสีของพื้นหลัง เส้นขอบ และขนาดของเส้นขอบ

 

pen-tool-shape

 • Path ใช้ในการสร้างเส้นวาดตาม โดยใช้ร่วมกับ Brush Tool อาจจะเป็นการใช้ จุดต่อเท่านั้น จะเห็นภาพในลักษณะที่เป็นเส้นที่สวยงาม มีจุดต้นเล็ก กลางใหญ่ จุดปลายเล็ก เหมาะสำหรับการดราฟรูปคน … อาจจะมองไม่เห็นภาพครับ เรามาชมกันเลยดีกว่า

เริ่มต้น

ตั้งค่า 1.Brush Tool >> 2.ตั้งค่า ในที่นี้ ผมใช้ brush วงกลมปกติก็ได้ครับ ประมาณ 4-7px ส่วนอวศา ให้ปรับเป็นวงรี ลูกศรเอียงประมาณ 125 องศา  : ในการวาดภาพ จะใช้ Pen Tool (Path) + Brush Tool เพื่อให้ภาพมีจากจุดต้นเล็ก กลางใหญ่ จุดปลายเล็ก หรืออื่นๆ

Brush-Tool

จากนั้น ไปที่ Pen Tool >> Path

 pen-tool-path

เริ่มวาด : ผมจะตัดขั้นตอนไปเลยนะครับ เพราะขั้นตอนเหมือนกันกับ Shape เพียงแต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะให้จุดนั้นเป็นจุดสิ้นสุดแล้ว เราจะ (4) คลิกขวา เลือก stroke path  ข้อแนะนำ เราอาจจะแบ่ง Layer หรือ Path ให้ชัดเจน ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

pen-tool-path

สร้างเส้นด้วย Pen Tool | illustrator

 

Pen Tool สามารถได้ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง และเส้นหักมุม เริ่มต้นเราจะมารู้จักการวาดเส้นต่างๆแบบง่ายๆก่อนนะครับ

Continue reading

การวาดเส้นตรง : เลือก Pen Tool >> สร้างจุดยืดหนึ่งจุด ลากเป็นเส้นตรงสร้างจุดที่สองหรือจุดต่อไป เมื่อเสร็จสิ้น กด ctrl+คลิก บนพื้นที่วาง

PenTool-01

การวาดเส้นโค้ง : เลือก Pen Tool >> สร้างจุดยืดหนึ่งจุด สร้างจุดยืดจุดที่สอง พร้อมแดรกเมาส์ขึ้นหรือลงเพื่อให้เป็นเส้นโค้ง  เมื่อเสร็จสิ้น กด ctrl+คลิก บนพื้นที่วาง

PenTool-02

การวาดเส้นหักมุม : จากภาพการวาดเส้นโค้ง เราสามารถลบแขนโค้งหนึ่งด้านโดยกด alt+คลิกที่จุดที่หนึ่ง >> แล้วลากเส้นสร้างจุดยืดที่สอง  เมื่อเสร็จสิ้น กด ctrl+คลิก บนพื้นที่วาง

PenTool-03

จาก การวาดเส้นหักมุม เรายังสามารถเปลี่ยนจากจุดตัด ให้เป็นเส้นตรงหรือเป็นเส้นโค้งได้เช่นกัน เลือกที่ Convert Anchor Point Tool (แถบเดียวกันกับ Pen Tool)

เส้นตรง คลิกจุดที่หนึ่ง ก็จะกลายมาเป็นเส้นตรงยาว

PenTool-04

เส้นโค้ง คลิกจุดที่หนึ่ง พร้อมแดรกเมาส์ขึ้นหรือลงเพื่อให้เป็นเส้นโค้ง


 PenTool-05

หรือจะเป็น ลูกคลื่น ต่อไป จาก เส้นโค้ง เลือกจุดที่หนึ่ง พร้อมแดรกเมาส์ย้ายตำแหน่งของแขนขึ้นมาเป็นจุดที่สอง

PenTool-06

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวาดเส้น Path อีกหลายแบบด้วย เช่น

path

Pencil Tool วาดเส้น Path

Smooth Tool แต่งเส้น Path

Line Segment Tool วาดเส้นตรงทุกแนว

Arc Tool วาดเส้นโค้ง

Spiral Tool วาดเส้นลายขดก้นหอย

Rectangle grid Tool วาดตารางสี่เหลี่ยม

Polar  grid Tool วาดตารางวงกลม

Paint Brush Tool แปรงพู่กันวาดเส้น

Path Eraser Tool แดรกเมาส์ลบเส้นที่ไม่ต้องการ