pentool-path-shape-draft

การวาดภาพ ตอนที่ 3 การดราฟ วาดตาม วาดภาพ

ที่ผ่านมา เรามีบทเรียนก่อนหน้าที่จะมาถึงบทเรียนนี้ คือ ตอนที่ 1 การใช้เครื่องมือ Pen tool และตอนที่ 2 การแก้ไขเส้น Path และ Shape ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน ในการวาดตาม การดราฟรูปคน

Continue reading

1.เราจะดูก่อนว่า ส่วนไหนควรที่จะเป็น Layer ก่อน/หลัง ยกตัวอย่างเช่น คอ >> เสื้อ >> เงาหน้า >> หู >> โครงหน้า >> ผม  เป็นส่วนเบื้องต้น ต่อไปก็จะเป็นส่วนของรายละเอียดบนใบหน้า ก็จะแบ่งเป็น Layer ย่อยๆ เช่นกัน

2.ใช้เครื่องมือ Pen tool โดยให้ Fill ไม่มีสี ส่วน Stoke ให้เป็นสีตามที่เราต้องการได้เลยครับ ตั้งค่าเสร็จเราก็วาดตามเค้าโครง คอ เสื้อ เงาหน้า หู ตามลำดับ เรื่อยๆ จนเสร็จทั้งหมด และอาจจะเปลี่ยนชื่อ Layer เพื่อที่เวลาแก้ไขจะได้ง่ายต่อการค้นหา  (สามารถดูตอนที่ 1 และ 2 ประกอบ)

pentool-path-shape-draft

3.จากขั้นตอนที่ 2 เสร็จ การลงสี ให้ใช้เครื่องมือ Path Selection Tool เราสามารถคลิกที่เส้น Path ได้เลย จากนั้นเราก็ใส่ Fill โดยการจิ้มสีแล้วเลือกตามความเหมาะสม เปลี่ยน Stoke ให้ไม่มีสี

ขั้นตอนนี้ ในส่วนที่มีเส้น Path ซับซ้อน เราสามารถซูมเพื่อหาเส้น Path นั้น หรือ คลิกส่วนของ Layer ที่เราได้ตั้งชื่อไว้ได้

pentool-path-shape-draft

4.ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 เราสามารถ จิ้มที่เส้น Path และเปลี่ยน  Fill กับ Stoke ได้ โดยไม่ต้องไปเลือกที่เครื่องมือ Path Selection Tool อีก

5.ลงสีเสร็จทั้งหมด เราสามารถปรับแต่งได้โดยการใช้ Wrap หรือ แก้ไข path Shape (สามารถดูตอนที่ 2 ประกอบ)

6.เป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนเบื้องต้นของการดราฟรูปคน การวาดตาม ส่วนของการตกแต่งนั้น แล้วแต่ว่าจะใช้เทคนิคอะไรมาเพิ่มเติมครับ

pentool-path-shape-draft

 

ในส่วนของการตกแต่งเพิ่มเติม

A.ผมได้ก๊อบ Layer ของ มาไว้ด้านบน แบ่งเป็น 3 Layer หน้า เสื้อ ผม และลบส่วนที่ไม่ต้องการออก เปลี่ยน จาก Normal เป็น Screen อาจจะลด Opacity ลงนิดหน่อย ก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ คือจะมีลวดลายของเส้นผมอยู่บ้าง จะมีเงาของโครงหน้านิดหน่อย มีลายเสื้อด้วย

ถ้าใครไม่ทำขั้นตอนนี้ เราสามารถใช้ Brush ตกแต่งได้เช่นกัน ดังในส่วนของ B

B.ผมใช้เครื่องมือ Brush Tool ใช้ Brush พู่กัน ในการวาดไรเส้นผม ใน Layer ใหม่

C.เพิ่ม Layer ไว้ด้านล่างสุด และเติมสีพื้นหลังเป็นสีเทา

pentool-path-shape-draft

ตัวอย่างผลงาน

pentool-path-shape-draft

การวาดภาพ ตอนที่ 2 การแก้ไข Path และ Shape

ในบทเรียนที่ผ่านมา คือ การวาดภาพ บทที่ 1 : เรียนรู้เครื่องมือ Pen Tool ไปแล้ว ต่อมาบทเรียนนี้จะเป็นการแก้ไขเส้น Path และ Shape … เราจะแก้ไขได้อย่างไร

Continue reading

เครื่องมือที่จะแก้ไข

 • Add Anchor Point Tool
 • Delete Anchor Point Tool
 • Convert Point Tool
 • Path Selection Tool
 • Direct Selection Tool

(1.ก่อนการแก้ไข เมื่อเราเลือกเครื่องมือแล้ว ให้เราคลิกหนึ่งครั้งก่อน เพื่อให้เห็นเส้น Path – 2.และเมื่อใช้เครื่องมือแล้ว เราสามารถแก้ไขเส้น Path ได้ )

pentool-edit-path-shape

เครื่องมือที่แก้ไขเส้น path และ shape

 

1.Add Anchor Point Tool

2.Delete Anchor Point Tool

3.Convert Point Tool : คลิกเมาส์ เพื่อตัดจุด

4.Path Selection Tool : คลิกที่ Path หรือ Shape จะเห็นเป็นจุดแบบลูกศรสีแดงทั้งสี่ และเราสามารถแก้ไข Fill และ Stoke ได้

pentool-edit-path-shape-path-selection

Path Selection Tool

5.Direct Selection Tool : คลิกที่เส้น Path หรือ Shape ตามลูกศรที่แดง เราจะเห็นเส้นที่ขาของเส้น  Path เราสามารถแก้ไข ตามภาพที่ 5.3

pentool-edit-path-shape-direct-selection

ภาพที่ 5.1 Direct selection tool

ภาพที่ 5.2 Direct selection tool

ภาพที่ 5.3 Direct selection tool

เพิ่มเติม การใช้ wrap : เรามีภาพหรือ Shaoe อยู่หนึ่งภาพ >> กด Ctrl+T เราจะเห็นเป็นกรอบ (สามารถปรับขนาดได้) >> คลิกขวา จะเห็นคำสั่ง wrap >> เราสามารถปรับได้ตามต้องการ

 

pen-tool-path

การวาดภาพ ตอนที่ 1 : เรียนรู้เครื่องมือ Pen Tool โดยละเอียด l photoshop

การวาดภาพ บทที่ 1 : เรียนรู้เครื่องมือ … การวาดภาพ วาดตาม การดราฟ ในโปรแกรม Photoshop นะครับ ขั้นตอนแรกเราควรเรียนรู้เครื่องมือที่จะใช้ก่อน โดยเครื่องมือหลัก ๆ ที่ใช้ในการวาดหลักๆ คือ Brush Tool  และ Pen Tool ส่วนในการลงสีนั้น เราจะศึกษาใน การวาดภาพ ตอนที่ 2 : ขั้นตอนการวาดตาม 1 นะครับ

Continue reading

Pen Tool : เราจะเห็นว่าในส่วนของ Pen Tool จะมีให้ใช้แบบที่เป็น Shape และ Path

 • Shape ใช้ในการสร้างเส้นวาดตาม สามารถทำในส่วนของสีรูป เส้นขอบ ให้เห็นได้เลย

เริ่มต้น

 1. Pen Tool
 2. Shape
 3. ปรับสีเส้นขอบ สีพื้นหลัง ขนาดเส้นขอบ รูปแบบเส้นขอบ

pen-tool-shape

เริ่มวาด

 1. ใช้เมาส์ คลิก 1 ครั้ง
 2. ต่อจุด คลิก 1 ครั้ง
 3. เลื่อนเมาส์ออก เพื่อให้เห็นเส้น path ในจุดต่อไป
  – การใช้ Shift เป็นการทำเส้น path ตรงกับองศา 45,90,180 เป็นต้น
  – การใช้ Alt เป็นการทำเส้น path ระหว่างจุด 1-2 จะหยุด แต่เส้นไกด์ต่อไป จะไปในทิศทางอิสระ
 4. เราสามารถเปลี่ยนรูปร่าง เส้น path ก่อนหน้า หรือ จะให้เส้น path ต่อไปจะไปในทิศทางใดก็ได้ โดย กด Alt + คลิกเมาส์ ค้าง เลื่อนเมาส์
 5. เมื่อเส้น path ของเราหาย ใช้วิธีที่ 6
 6. ย้อนกลับไป 1 ครั้ง Ctrl+z แล้ว เมาส์ชี้จะเห็นสัญลักษณ์ หมึกซึมและรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างขวา ทำการคลิก 1 ครั้ง  เพื่อต่อจุด
 7. การตัดจุด path ต่อไป กด Alt + คลิก 1 ครั้ง
 8. ขั้นตอนนี้เมื่อวาดรูป จากขั้นตอน 1-7 แล้ว มาถึง จุดสิ้นสุด เราจะเห็นสัญลักษณ์ แล้วคลิก 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้น หรือถ้าเราจะปล่อยให้เป็นเส้น  เรากดจะ กด shift+คลิกพื้นที่ว่าง
 9. การเปลี่ยนสีของพื้นหลัง เส้นขอบ และขนาดของเส้นขอบ

 

pen-tool-shape

 • Path ใช้ในการสร้างเส้นวาดตาม โดยใช้ร่วมกับ Brush Tool อาจจะเป็นการใช้ จุดต่อเท่านั้น จะเห็นภาพในลักษณะที่เป็นเส้นที่สวยงาม มีจุดต้นเล็ก กลางใหญ่ จุดปลายเล็ก เหมาะสำหรับการดราฟรูปคน … อาจจะมองไม่เห็นภาพครับ เรามาชมกันเลยดีกว่า

เริ่มต้น

ตั้งค่า 1.Brush Tool >> 2.ตั้งค่า ในที่นี้ ผมใช้ brush วงกลมปกติก็ได้ครับ ประมาณ 4-7px ส่วนอวศา ให้ปรับเป็นวงรี ลูกศรเอียงประมาณ 125 องศา  : ในการวาดภาพ จะใช้ Pen Tool (Path) + Brush Tool เพื่อให้ภาพมีจากจุดต้นเล็ก กลางใหญ่ จุดปลายเล็ก หรืออื่นๆ

Brush-Tool

จากนั้น ไปที่ Pen Tool >> Path

 pen-tool-path

เริ่มวาด : ผมจะตัดขั้นตอนไปเลยนะครับ เพราะขั้นตอนเหมือนกันกับ Shape เพียงแต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะให้จุดนั้นเป็นจุดสิ้นสุดแล้ว เราจะ (4) คลิกขวา เลือก stroke path  ข้อแนะนำ เราอาจจะแบ่ง Layer หรือ Path ให้ชัดเจน ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

pen-tool-path