สร้างรูปทรงเรขาคณิต|illustrator

สร้าง Shapes รูปทรงเรขาคณิต อย่างไร รูปทรงเรขาคณิตมีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สามเลี่ยม สี่หลี่ยม วงกลม ฯลฯ แค่มีรูปทรงเรขาคณิตเราก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานได้เช่นกัน

Continue reading

โดย รูปทรงเรขาคณิต ที่โปรมแกรมมีมาให้จะมีดังนี้

shapes-01

Rectangle Tool : สี่เหลี่ยม

Rounded Rectangle Tool : สี่เหลี่ยมขอบมน

Ellipse Tool : ทรงกลม

Star Tool : ทรงดาว

Polygon Tool : ทรงหกเหลี่ยม

Flair Tool : ลำแสงรัศมีประกาย

เราสามารถนำรูปทรงเรขาคณิตวาดรูปได้อย่างไร (ผมจะวาดรูปหัวสัตว์นะครับ)

1.คลิกเครื่องมือ Ellipse Tool เพื่อสร้างหัวและหู

Tip : เวลาที่เราจะทำทรงกลม เราอาจจะกด Shift เพื่อที่เราจะให้ด้านทั้งสองเท่ากัน

shapes-02

2.ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกด้วย Path Eraser Tool >> แดรกเมาส์ส่วนที่ต้องการจะลบ

shapes-03

3.จะ Copy ส่วนหูไปใส่อีกข้างอย่างไร ให้เราคลิกเลือกหูหนึ่งข้าง กด alt ค้าง แล้วลากได้เลยครับ เราก็จะได้ส่วนหูอีกข้าง และไปที่เครื่องมือ Reflect Tool เพื่อกลับด้านใบหู

shapes-04

4.ต่อไปเป็นการวาดส่วนในใบหน้า เราสามารถนำบทเรียนที่แล้วมาทำได้ครับ ผมจะใช้ Path มาช่วยในการสร้างใบหน้า และกลับด้านด้วย Reflect Tool

ทำตาด้วย Arc Tool

ทำจมูกด้วย Ellipse Tool 

ทำปากด้วย Line Segment Tool 

ทำแก้มด้วย Spiral Tool  

ด้านในใบหู ใช้การ Copy แล้วลดขนาด

shapes-05