เทคนิคการทำภาพวาดสีน้ำ (Water color)

เทคนิคการทำภาพวาดสีน้ำ (Water color) เป็นบทความที่เคยเขียนไว้แล้วหนึ่งรอบครับ แต่บทความนี้จะเป็นการอธิบายอีกหนึ่งวิธีครับ เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.เลือกรูปภาพที่เราต้อง แล้ว ครอปรูปภาพ (Crop tool) เมื่อครอปเสร็จแล้วเราจะได้เป็นชื่อ Layer 0 พื้นหลังจะเป็นพื้นโปร่ง แล้วให้เราทำการเพิ่ม Layer ใหม่ (กด Ctrl+Shift+N) เปลี่ยนชื่อ BG เทพื้นหลังเป็นสีขาว และนำลาก Layer มาไว้ข้างล่าง Layer 0

watercolor-01

2.ที่ Layer 0 เราจะทำการตัดภาพเอาเฉพาะครึ่งตัว ด้วย Pen tool เมื่อลากเส้น path เสร็จ ให้กด Ctrl+Enter เราจะเห็นเป็นเส้นประ

watercolor-02

3.add layer mask

4.ขั้นตอนนี้จะเป็นการตัดแต่งเส้นผมของเราครับ ที่ layer mask ของ layer 0 ให้คลิกขาว > เลือก Refine Mask > แล้วก็ลากในส่วนที่เป็นกรอบเส้นผมที่เราจะแต่งครับ เราจะเห็นเส้นผมที่ชี้ของเรา > ปรับ Contrast

watercolor-03

5.ใช้ Brush tool ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกครับ โดยให้ foreground/background เป็น สีดำ/ขาว ตามลำดับ ตามภาพเลยครับ

6.ที่ Layer 0 ให้เราคลิกขวา > เลือก Convert to smart object > คลิกขวาอีกครั้ง > เลือก Rasterize layer > จากนั้นกด Ctrl+j เพื่อ copy layer จะได้ Layer ที่ผมตั้งชื่อว่า Layer 2

watercolor-04

7.ที่ Layer 2 ไปที่เมนู Filter > Filter Gallery > Brush Stroke > Crosshatch ปรับค่าเหมาะสม โดย layer นี้จะเป็นการภาพที่เป็นสีน้ำ ทำเสร็จให้ปิดการมองเห็นของ Layer

8.ที่ Layer 0 ไปที่เมนู Filter > Filter Gallery > Stylize > Glowing Edges
watercolor-05

9.ที่ Layer 0 ไปที่เมนู Image > Adjustments > Invert > ไปที่เมนู Image > Adjustments > Black & White > ไปที่เมนู Image > Adjustments > level

watercolor-06

10.ที่ layer 0 และ ที่ layer 0 เราจะทำการเพิ่มขนาดของ Layer ทั้งสอง โดยกด Ctrl+T

11.ที่  layer 0 เราจะใช้ Eraser tool ปรับ Opacity เพื่อจะทำให้เส้นขอบดูบาง

12.เปิดการมองเห็นของ Layer 2 ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกโดย Lasso tool

13.ที่ Layer 2 ทำการ Add layer mask ตอนแรกเราจะเห็นเป็นพื้นสีขาว ให้เรา กด Ctrl+i เราก็จะได้เป็นพื้นสีดำ ดังภาพครับ

watercolor-07

14.ไปที่ Brush tool คลิกขวา เลือกปรับที่เราโหลดมาใช้ ในที่นี้จะ Brush แนว Water color

watercolor-08

15.ที่ Layer 2 ในส่วนของ Layer mask (กรอบสีแดง) ให้ foreground/background เป็น สีขาว/ดำ ตามลำดับ (15.2) จากนั้นใช้ปรับค่า opacity เพิ่ม/ลด หรือทิศทางตามความเหมาะสมของเรา

16.ถ้าเราเห็นว่าภาพแนวขอบของเรามันหนา เป็นสีมากเกินไป จะลบในส่วนเกิน ให้สลับ foreground/background เป็น สีดำ/ขาว

watercolor-09

จากนั้นตกแต่งภาพเพิ่มเติม

watercolor-10

ตัวอย่างผลงาน

watercolor-11

Comments

comments